I-ATTs/J-ATTs Nieuwe Nomaden – Normen en Waarden discussie